GDPR

Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov budem ako Mgr. Peter Žakarovský, masérske služby, školenia a kurzy spracúvať Vaše osobné údaje (priezvisko a telefónne číslo) za účelom dohodnutia termínu a objednania služby. Vaše údaje nebudú archivované a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. 

Nie ste povinný ich poskytnúť a máte právo na vyjadrenie nesúhlasu s ich spracovaním, kedy budú bez zbytočného odkladu vymazané.