Mäkké techniky

Táto technika patrí medzi dôležité liečebné terapie využívané v mechanoterapii. Radia sa medzi špeciálne techniky, ktorými ovplyvňueme reflexné zmen vo svaloch a v podkoží. Pracuje sa so štruktúrami ako sú: sval, koža, podkožie, fascia. Rovnako ako pri reflexnej masáži sa pri ich prevádzaní nepoužíva žiaden olej alebo masážna emulzia. Cieľom tejto masážnej techniky je uvoľnenie povrchovo uložených svalov, skrátených svalov, šliach a jaziev. Pri terapii sa využíva aj takzvaná dychová synkinéza (súhra hmatov s dýchaním pacienta/klienta). Uvoľnenie a lepšiu poddajnosť tkaniva môžeme dosiahnúť aplikáciou tepelného podnetu ideálne pred aplikáciou zostavy.

 

Je dôležité pohybovať sa v blízkosti hranice únosnej bolesti. Bolestivosť masáže by ale nemala prekročiť hranice únosnej bolesti ošetrovaného. Úplne bezbolestnou masážou len ťažko spustíme liečebný proces v organizme.

 

Niekoľko zásad:

 

 

 
  • masáž vykonávať najneskôr 2 hod pred spaním
  • odstup od výdatného jedla min 1 hod
  • po masáži ostať v kľudovom režime (ideálne 24 hod)
  • opakovanie masáže s odstupom 3-4 dní (individuálne podľa pocitov)
  • po masáži zvýšiť denný príjem tekutín na 3l najbližších 48hod
  • vyvarovať sa ťažkým jedlám typu fast food, alkoholu, sladeným nápojom ...

 

Kontraindikácie:

V podstate tie isté ako pri klasickej masáži