Športová masáž

je najviac podobná klasickej masáži. Rozdiel je v slede, rytme a intenzite vykonávania masážnych hmatov. Cieľom športovej masáže je napomôcť športovcovi podať maximálny výkon a tiež urýchliť regeneráciu po výkone. 

Delenie:

  • Prípravná - najúčinnejšia, posilňuje organizmus športovca, zlepšuje odplavovanie odpadových látok z tkanív, prísun živýn do tkanív z čoho vyplýva rýchlejšia regenerácia
  • Pohotovostná - vykonáva sa tesne pred výkonom, dráždivá / ukľudňujúca - napomáha k regulácii predštartových stavov športovca
 

V neposlednom rade, masáž nemalou mierou vplýva aj na psychické naladenie športovca a tým aj na jeho výkon.