Reflexná masáž

 
Reflexná masáž patrí do skupiny liečebných masáží. Jej technika je odvodená od klasickej masáže. Napomáha odstrániť chorobné zmeny prostredníctvom 
nervových spojov cez reflexné oblúky (masáž dráždi receptory na povrhcu tela čo sa v podobe vzruchov prenáša do mozgu, ktorý na to reaguje vysielaním liečivých impulzov do kože, podkožia, svalov alebo orgánov). 
Poznáme niekoľko techník vykonania reflexnej masáže. Výber najvhodnejšej volím na základe stavu klienta po konzultácii.